Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Sex och heteronormen

Normer är osynliga regler som påverkar hur vi beter oss, tänker och känner. Exempel på normer som finns i Sverige idag är att bara tjejer kan ha på sig klänning, att killar ska vara mindre intresserade av känslor och att tjejer och killar ska bli kära i varandra. Normer förändras hela tiden, och det som ses som konstigt idag kan ha setts som helt självklart för hundra år sedan.

Normer påverkar oss mycket när det kommer till sex. Heteronormen säger till exempel att personer med fitta ska känna sig som tjejer, att personer med kuk ska känna sig som killar, och att tjejer och killar ska vilja ha sex med varandra. Killar förväntas också vara mer intresserade av sex än tjejer. Andra normer säger att det helst inte ska vara mer än två personer som har sex med varandra, att sexet ska innehålla penetration och att de som har sex ska vara kära i varandra.

Normer kring sex säger förstås ingenting om hur människor verkligen har sex. Folk har sex med flera samtidigt, med personer de just träffat, har sex genom smekningar eller väljer att inte ha sex överhuvudtaget. Inget av det här är något fel eller konstigt – tvärtom är allt sex som känns bra för alla inblandade något bra som man ska njuta av! Men normer kring sex kan göra att vissa typer av sex ses som ”onormala” eller mindre värda.