Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Könssjukdomar

Könssjukdomar kallas ibland också för STI som är en förkortning för sexuellt överförbara infektioner (Sexually Transmitted Infections). De är infektioner – bakterier och virus – som kan överföras mellan personer som har sex med varandra. Olika könssjukdomar har olika lätt att överföras, och de är också olika allvarliga att ha. Vissa av dessa infektioner kan man enkelt bota, medan andra bär man på hela livet. Ofta ger könssjukdomar inga symtom så du kan alltså bära på en infektion och ändå känna dig fullt frisk. Därför är det bra att testa sig regelbundet om man har sex på ett sånt sätt att könssjukdomar kan överföras (läs mer om testning här). Hur man kan minska risken för att få eller överföra en könssjukdom kan du läsa mer om här (läs ”Hur gör man sex säkrare?”)

Könssjukdomar är väldigt vanliga. Om man har säkrare sex är det dock väldigt liten risk att man ska bli allvarligt sjuk eller medverka till att någon annan blir det. Det är bra att ha grundkunskap om olika könssjukdomar – att veta om att de finns, hur man förhindrar att de överförs och hur man tar reda på om man har dem – för att kunna göra sex så bra och säkert som möjligt. På den här sidan hittar du mer information om de vanligaste könssjukdomarna.

Det finns även andra könssjukdomar som man kan ha hört talas om. Generellt för alla könssjukdomar gäller dock att de överförs via slemhinne- och kroppsvätskekontakt, samt att det viktigaste att tänka på oftast är att använda kondom om man har anal- eller slidsamlag. Egentligen är det inte så viktigt att kunna namnet på alla infektioner som kan överföras vid sex, eftersom de oftast fungerar på ungefär samma sätt. För alla infektioner gäller också att det är bra att gå och testa sig regelbundet, gärna till mottagningar som är inriktade på att testa för könssjukdomar!