Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Sex som känns bra

Kanske kan man tänka så här kring vad som är bra sex: det är sånt sex som känns bra för alla inblandade före, efter och under tiden man har sex. Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. Det här med att det ska kännas bra för alla inblandade är särskilt viktigt, bra sex är alltid ömsesidigt.

Vad som är bra sex är förstås olika för olika personer. Ibland kan det vara svårt att veta vad man själv tycker är skönt och bra sex. Det finns väldigt mycket förväntningar i samhället på hur sex ska vara: det ska helst ske mellan två personer med olika kön som är kära i varandra, det ska innehålla penetration, båda ska få orgasm…

Alla de här förväntningarna på hur sex ”ska” vara kan göra det svårt att känna efter vad som är skönt och bra sex för en själv. Det är vanligt att man börjar tänka att man är konstig om man gillar sånt som inte följer de här osynliga reglerna för hur sex ”ska vara”, eller inte gillar sånt som man ”borde” gilla. Men så är det inte! Bra sex är bra när det har känts bra innan, under och efter sexet. När det lämnar en bra-känsla när man tänker på sexet i efterhand. Hur bra känns är också olika, det kan kännas bra på olika sätt och det är bara en själv som kan veta vad bra är för en.

En viktig del av bra sex är att det inte överför några könssjukdomar eller skapar oro för att det ska ha hänt. En självklar del av bra sex är därför att det är säkrare sex. På så vis kan sex vara bra för alla, oavsett om man för tillfället bär på en könssjukdom eller inte.