Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Kontakta RFSL Ungdom

Undrar du hur du ska göra sexualundervisningen inkluderande och normkritisk? Vill du beställa en workshop? Undrar du något om hbtq-ungdomars sexuella hälsa?

Kontakta oss!

info@rfslungdom.se