Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningen kan man gå från det att man är 12 eller 13 år till det att man är mellan 20 och 25 år, det är lite olika på olika ställen. På alla ungdomsmottagningar finns det barnmorskor och kuratorer och ibland finns det även läkare och psykologer som jobbar på ungdomsmottagningen en eller ett par dagar i veckan.

På ungdomsmottagningen kan man få hjälp med allt möjligt, vare sig det handlar om att testa sig för könssjukdomar eller om man bara vill prata med någon. Man behöver inte veta exakt vem man ska prata med när man kommer till ungdomsmottagningen utan det får man hjälp med där. På www.umo.se kan du läsa mer om vad man kan få hjälp med på ungdomsmottagningen och hitta din närmaste mottagning.

Måste mina föräldrar veta om att jag varit på ungdomsmottagningen?

Det beror lite på vad besöket gäller. För det mesta kontaktar inte personalen föräldrarna om man inte vill det. Ett undantag kan vara om ens besök gäller något som kan vara en fara för ens liv eller hälsa. Om det finns en risk för att man skulle kunna skadas på något sätt om ens föräldrar fick reda på att man varit på ungdomsmottagningen tar man hänsyn till det.