Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Studier om sexuell hälsa

Här har vi samlat de studier RFSL Ungdom har tagit fram själva eller tillsammans med samarbetspartners.

"Trygga sammanhang gör mig kåt"
En studie om transpersoners upplevelser och tankar om sex, samt en översikt av kunskapsluckor och nödvändiga insatser rörande sexuell hälsa.
(RFSL Ungdom och RFSL, 2012)

Effekter av heteronormen
Rapport om hbt-ungdomars sexuella hälsa och utsatthet, baserad på drygt 3000 enkätsvar på sajten Qruiser.se. Skiljer sig unga hbt-personers livssituation åt från andra ungdomar och i sådana fall på vilket sätt? Hur ser situationen ut för dem som riskerar att utsättas för sexuella övergrepp? Vilka är förövarna? Hur ser behoven av stöd och hjälp ut?
(RFSL Ungdom, 2009)

Osynliga synliga aktörer: Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster
Den tredje delen av denna rapport undersöker situationen för unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Rapporten i sin helhet är slutresultatet av ett treårigt regeringsuppdrag om hbtq-personer som säljer och köper sexuella tjänster.
(RFSL Ungdom och RFSL 2011)

Internet utanför heteronormen
Om hbtq-ungdomars sexuella kontakter över internet. i Se mig av Ungdomsstyrelsen 2010

BilagaStorlek
2011-trygga_sammanhang_gr_mig_kt_0.pdf438.63 kB
effekter_av_heteronormen-1.pdf1.07 MB
rfsl_osynliga_synliga_aktorer_-_low_res.pdf4.41 MB