Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

RFSL Ungdom utbildar

RFSL Ungdom har stor vana att utbilda om säkrare sex med evidensbaserade metoder ur normkritiska perspektiv. Förutom metoder för att främja säkrare sex har vi också producerat ett antal studier om unga hbtq-personers sexuella hälsa som vi utgår från i vårt arbete.

Utbildningar för yrkesverksamma

Vi utbildar personal på ungdomsmottagningar och vårdcentraler, lärare och lärarstudenter, forskare och ideella aktivister. Några exempel på de som blivit utbildade av oss:

LAFA, RFSU, Mälardalens högskola, redaktionen för UMO.se, ungdomsmottagningar i alla landsting, Södertörns högskola.

 

Utbildningar för ungdomar

Vi erbjuder även utbildningar för ungdomar om sex och säkrare sex ur ett normkritiskt perspektiv till en reducerad kostnad. I workshopen ges fakta om sex ur ett normkritiskt perspektiv, och normer kring sexuell identitet och praktik samt kommunikation kring sex diskuteras.

Ett av de största problemen vid bekämpningen av hiv och andra könssjukdomar är svårigheter att kommunicera kring sex och sätta sexuella gränser, och de workshops vi erbjuder syftar till att ur ett sexualpositivt perspektiv ge verktyg för att göra detta. Workshopen anpassas utifrån beställarnas önskemål.

Du kan anlita oss till fritidsgårdar, fritidsverksamhet, ungdomsorganisationer eller annan verksamhet för ungdomar.

 

Är du intresserad av en utbildning? Kontakta oss så kommer vi med ett skräddarsytt förslag!

E-post: info@rfslungdom.se