Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Här får du som yrkesverksam råd och tips

Välkommen till vår sida för yrkesverksamma. Här hittar du material och studier som bidrar med metoder och fakta om hbtq-ungdomars sexuella hälsa ur ett normkritiskt perspektiv.

RFSL Ungdoms sex- och hälsoverksamhet bedriver ett evidensbaserat och normkritiskt arbete som bygger på unga hbtq-personers behov och förutsättningar. Vi ger verktyg för ett bra bemötande och ett inkluderande förhållningssätt oavsett könsidentitet eller sexualitet.

Tips för ett bättre bemötande:

- Fråga om personen har sex med tjejer eller killar, eller både och. Sannolikheten är större att du fångar upp de som inte är hetero.

- Anta inte att sex är lika med penis-vaginalt samlag!

- Inför testning av könssjukdomar, fråga hur personen har haft sex, om den har haft vaginalsamlag, analsamlag eller orala samlag, och om den har varit mottagande. Detta för att inte missa att testa lokalt för klamydia eller gonorré.