Arbetar du med ungdomar? Lär dig om inkluderande förhållningssätt

Familj

De säger att de inte vill medverka till en intim relation mellan två
femtonåringar. Vilken rätt har de att bestämma sådant här över mig?
Kan jag sova hos någon i samma säng utan att mina föräldrar tillåter
det?

Många gånger lägger föräldrar sig i sina barns relationer av många olika anledningar. Oftast är det för att de tror att det bästa för deras barn, och många gånger kan det bli fel. Som omyndig är det lätt att känna sig maktlös om ens föräldrar vill något annat än vad man själv vill. Speciellt om föräldrarna inte är beredda att diskutera och mötas i en överenskommelse. Efter 15 år bör man själv få mer att säga till om i ens liv. Har dina föräldrar tänkt på att det kan vara en fördel att kunna diskutera och komma till en överenskommelse med dig nu, och att du visar dem samma respekt när du är över 18 och myndig?

Rent juridiskt kan dina föräldrar inte förbjuda dig att ha sex med din flickvän. Däremot kan de i egenskap av förmyndare bestämma om du får sova borta eller om du ska sova hemma. Är det bara hos din flickvän som du inte får sova, men får sova över hos kompisar och på andra ställen, tycker jag att du ska påtala att du själv faktiskt får bestämma om du ska ha sex eller inte.

Det är ju en ganska vanlig situation som du är i - att föräldrar vill en sak och deras ganska vuxna barn en annan - och det finns många olika sätt på hur sådana situationer kan lösas. På ungdomsmottagningen på nätet, www.umo.se, finns en sida som handlar om föräldrar: http://www.umo.se/Familj/Foraldrar/. Där kanske du kan få lite mer tankar kring hur du kan göra i din situation.

Om situationen med dina föräldrar känns mycket jobbig går det också att prata med kuratorn på ens skola eller på en ungdomsmottagning. Det kan vara skönt, och där kan man också få tankar och råd om hur man ska göra.

Kommentera